Nordic Financial Consulting

Vi är en konsultfirma specialiserad inom riskhantering, kapitaltäckning och regulatorisk rapportering i den finansiella sektorn

Våra tjänster

RISKHANTERING


Vi erbjuder stöd inom riskhantering i finansiella bolag såsom outsourcing av riskkontrollfunktionen riskmodellering, självutvärdering och intern kapitalutvärdering.

KAPITALTÄCKNING


Vi erbjuder stöd inom kapital- och likviditetstäckningsfrågor kopplat till CRR/CRD och IFR/IFD inom kreditrisk, motpartsrisk, marknadsrisk, operativ risk, räntekursrisk etc.

REGULATORISK RAPPORTERING


Vi erbjuder stöd inom regulatorisk rapportering med rapporter såsom COREP, FINREP, LCR, NSFR, ALMM, AE, LR, LE, IFR som är relevanta i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Kontakta oss

Markus Ahlgren

vd & Partner

Simon Måssebäck

CFO & Partner

Rulla till toppen