Våra tjänster


Riskhantering

Vi är specialister på att erbjuda omfattande stöd inom riskhantering för finansiella institutioner och bolag. Våra tjänster inkluderar, men är inte begränsade till, outsourcing av riskkontrollfunktionen för att säkerställa att ditt företag uppfyller alla regulatoriska krav och standarder. Vi har också expertis inom riskmodellering, där vi använder avancerade algoritmer och verktyg för att kvantifiera och bedöma olika typer av risker som ditt företag kan stå inför.

Utöver detta erbjuder vi tjänster inom självutvärdering, där vi hjälper dig att genomföra interna analyser för att identifiera och förstå risker, samt att utveckla strategier för att hantera dem effektivt. Vi utför också intern kapitalutvärdering för att säkerställa att ditt företag har tillräckligt med kapital för att täcka de risker som identifierats, i enlighet med gällande lagar och regler.

Genom att samarbeta med oss får du tillgång till en helhetslösning för riskhantering som är skräddarsydd för att möta ditt företags unika behov och utmaningar.

Kapitaltäckning

Vi är experter på att erbjuda specialiserat stöd inom kapital- och likviditetstäckningsfrågor, med särskild fokus på regelverken CRR/CRD och IFR/IFD. Vår expertis sträcker sig över en rad olika riskkategorier, inklusive kreditrisk, motpartsrisk, marknadsrisk, operativ risk och ränterisk, bland andra.

Vi hjälper finansiella institutioner att bedöma och hantera riskerna förknippade med utlåning och kreditexponering. Vi erbjuder också stöd för att identifiera och minska motpartsrisker, vilket är särskilt viktigt i derivathandel och andra finansiella transaktioner.

För marknadsrisk, erbjuder vi analyser och lösningar för att hantera risker som kan påverka ditt företags investeringar och tillgångar. Vi har också expertis inom operativ risk, där vi hjälper till att identifiera och hantera risker som kan uppstå från interna processer, system och människor.

När det kommer till ränterisk, erbjuder vi strategier och verktyg för att skydda ditt företag mot negativa rörelser i räntor, vilket kan ha en betydande inverkan på ditt företags lönsamhet och kapitalstruktur.

Genom att arbeta med oss får du tillgång till djupgående analyser, skräddarsydda lösningar och praktiska råd som är i linje med de senaste regulatoriska kraven. Vårt mål är att hjälpa dig att bygga en robust och hållbar riskhanteringsstrategi som stödjer ditt företags långsiktiga framgång.

Regulatorisk rapportering

Vi är specialiserade på att erbjuda omfattande stöd inom regulatorisk rapportering för kreditinstitut, värdepappersbolag och betaltjänstföretag. Vårt tjänsteutbud täcker en bred palett av rapporter som är kritiska för att uppfylla regulatoriska krav, inklusive COREP, FINREP, LCR, NSFR , ALMM, AE, LR , LE, IRRBB och IFR.

Vi hjälper dig att sammanställa och rapportera kapital- och finansiell information på ett sätt som är i linje med Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer. Detta inkluderar att säkerställa att alla data är korrekta, fullständiga och levereras i tid.

Genom att anlita oss får du hjälp att uppfylla nuvarande lagkrav, men också förberedelser för framtida regulatoriska förändringar. Vårt mål är att göra processen så smidig som möjligt, så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Rulla till toppen