EBA publicerar nya och mer omfattande rapporteringskrav för IRRBB

EBA har idag publicerat den slutgiltiga versionen av sina tekniska genomförandestandarder (ITS) för IRRBB-rapportering (EBA/ITS/2023/03). Dessa tekniska standarder innehåller rapporteringsmallar som ska användas vid rapportering av IRRBB. Den första inrapporteringen i enlighet med de nya standarderna ska ske per referensdatum 30 september 2024.

Sammanfattningsvis ska följande information rapporteras:

  • Uppdelning av känslighetsuppskattningar
  • Ränteändringskassaflöden
  • Relevanta parametrar
  • Kvalitativ information

ITS:en inkluderar en variation av rapporteringsmallar och krav. Dessa differentieras baserat på hur instituten klassificeras: som ’stora institut’, ’små och icke-komplexa institut’, eller ’övriga institut’.

Införandet av nya rapporteringskrav för IRRBB utgör ett naturligt nästa steg efter publicerandet av nya riktlinjer och RTS:er för IRRBB. Det är värt att notera att dessa nya rapporteringskrav är avsevärt mer detaljerade än tidigare. Vi rekommenderar att man i god tid börjar förbereda sig inför de nya betydligt mer omfattande rapporteringskraven. NFC besitter djup expertis inom områdena IRRBB och tillsynsrapportering, och vi står tillgängliga för att bistå i förberedelserna inför det första rapporteringstillfället.

Dela inlägget:
Rulla till toppen