Nyheter

CRR 3 och CRD 6 träder i kraft 1 januari 2025. Hur påverkas er verksamhet?

Inledning Den 6:e december 2023 godkände EU:s medlemsstater den slutgiltiga versionen av CRR 3 samt CRD 6 som ska börja tillämpas från den 1:a januari 2025. Det kommande bankpaketet medför omfattande förändringar, vilket innebär att det är dags att påbörja förberedelserna för att säkerställa efterlevnad av de nya reglerna i god tid innan dessa träder […]

CRR 3 och CRD 6 träder i kraft 1 januari 2025. Hur påverkas er verksamhet? Läs mer »

FI föreslår uppdaterad metod för att bedöma särskilt kapitalbaskrav för marknadsrisker utanför handelslagret

Bakgrund Finansinspektionen (FI) publicerade den 14 februari 2024 en remisspromemoria (FI dnr 24-4186) som föreslår ändringar i metoden för att bedöma kapitalpåslag inom pelare 2 för marknadsrisker utanför handelslagret. Metoden kommer att ersätta den nuvarande, från december 2020, som beskrivs i promemorian Pelare 2-metod för bedömning av kapitalpåslag för marknadsrisker i övrig verksamhet (FI dnr

FI föreslår uppdaterad metod för att bedöma särskilt kapitalbaskrav för marknadsrisker utanför handelslagret Läs mer »

EU-kommissionen har antagit EBA:s förslag till tekniska tillsynsstandarder för IRRBB

Uppdaterad 2 maj 2024 med länkar till de versioner som publicerats i EU:s officiella tidning EU-kommissionen antog den 1:a december 2023 EBA:s förslag till tekniska tillsynsstandarder (RTS), C(2023)8121 (publicerad version: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2024/857), som specificerar schablonmetoder för ränterisk utanför handelslagret (IRRBB), samt EBA:s förslag till RTS, C(2023)8120 (publicerad version: Kommissionens delegerade förordning (EU)

EU-kommissionen har antagit EBA:s förslag till tekniska tillsynsstandarder för IRRBB Läs mer »

Ikraftträdandet av CRR III och CRD VI närmar sig snabbt – har ni koll på hur er verksamhet påverkas?

Ikraftträdandet av det nya EU-lanserade bankpaketet närmar sig med stormsteg. Ändringarna till Förordning (EU) nr 575/2013 i form av CRR III samt till Direktiv 2013/36/EU i form av CRD VI föreslås börja tillämpas från den 1:a januari 2025. Det kommande bankpaketet medför omfattande förändringar, vilket innebär att det är dags att påbörja förberedelserna för att

Ikraftträdandet av CRR III och CRD VI närmar sig snabbt – har ni koll på hur er verksamhet påverkas? Läs mer »

cyber security, technology, network-3374252.jpg

Tillämpningen av EU:s IKT-förordning DORA närmar sig snabbt, vad är det som krävs?

Den digitala utvecklingen går snabbare än någonsin tidigare och därför står den finansiella sektorn inför en ny era av cybersäkerhetshot. För att tackla det växande hotet mot cybersäkerheten i sektorn har EU antagit Digital Operational Resilience Act (DORA), vilket är en omfattande ny förordning som kommer att förändra och harmonisera det sätt som finansiella enheter

Tillämpningen av EU:s IKT-förordning DORA närmar sig snabbt, vad är det som krävs? Läs mer »

NFC stärker upp teamet med två nya konsulter

I en tid av ökande komplexitet och osäkerhet på finansmarknaderna har behovet av riskhantering aldrig varit mer påtagligt. I linje med detta har NFC, specialiserade på riskhantering i den finansiella sektorn, beslutat att ta företaget till nästa nivå. För att möta den växande efterfrågan och säkerställa att våra kunder fortsätter att få bästa möjliga tjänster,

NFC stärker upp teamet med två nya konsulter Läs mer »

NFC flyttar in på sitt nya kontor på Nybrogatan 6 – En ny era tar fart

Idag markerar en milstolpe för NFC när vi äntligen tar steget in i vårt efterlängtade nya kontor på Nybrogatan 6. Med stor entusiasm har dagen fyllts med leveranser av möbler och teknisk utrustning för att skapa en inspirerande arbetsmiljö. Vi står nu rustade att ge oss i kast med spännande och utmanande projekt från vårt

NFC flyttar in på sitt nya kontor på Nybrogatan 6 – En ny era tar fart Läs mer »

EBA publicerar nya och mer omfattande rapporteringskrav för IRRBB

EBA har idag publicerat den slutgiltiga versionen av sina tekniska genomförandestandarder (ITS) för IRRBB-rapportering (EBA/ITS/2023/03). Dessa tekniska standarder innehåller rapporteringsmallar som ska användas vid rapportering av IRRBB. Den första inrapporteringen i enlighet med de nya standarderna ska ske per referensdatum 30 september 2024. Sammanfattningsvis ska följande information rapporteras: ITS:en inkluderar en variation av rapporteringsmallar och

EBA publicerar nya och mer omfattande rapporteringskrav för IRRBB Läs mer »

NFC har i samarbete med BG Institute tagit fram en introduktionskurs till Basel III

I samarbete med BG Institute presenterar NFC stolt en introduktionskurs till Basel III, nu tillgänglig på deras E-kursplattform. Genom denna kurs får deltagarna en grundläggande insikt i följande nyckelområden: För de som är intresserade av att ta del av denna E-kurs, erbjuder BG Institute möjligheten att gå kursen genom att besöka följande länk: https://www.bginstitute.se/utbildning/introduktion-till-basel-3/ Vidare,

NFC har i samarbete med BG Institute tagit fram en introduktionskurs till Basel III Läs mer »

IRRBB-delarna i EBA:s riktlinjer om IRRBB och CSRBB träder i kraft

Idag markerar en viktig milstolpe inom ramen för IRRBB (Interest Rate Risk in the Banking Book) när IRRBB-delarna i EBA:s riktlinjer EBA/GL/2022/14 om IRRBB och CSRBB (Credit Spread Risk in the Banking Book) träder i kraft. I oktober 2022 publicerade EBA den slutgiltiga versionen av sina nya riktlinjer gällande IRRBB och CSRBB. Riktlinjerna är en

IRRBB-delarna i EBA:s riktlinjer om IRRBB och CSRBB träder i kraft Läs mer »

Rulla till toppen