CRR 3 och CRD 6 träder i kraft 1 januari 2025. Hur påverkas er verksamhet?

Inledning

Den 6:e december 2023 godkände EU:s medlemsstater den slutgiltiga versionen av CRR 3 samt CRD 6 som ska börja tillämpas från den 1:a januari 2025. Det kommande bankpaketet medför omfattande förändringar, vilket innebär att det är dags att påbörja förberedelserna för att säkerställa efterlevnad av de nya reglerna i god tid innan dessa träder i kraft. För mer information om de större ändringarna i CRR 3 och CRD 6 kan ni läsa vår tidigare artikel här: Ikraftträdandet av CRR III och CRD VI närmar sig snabbt – har ni koll på hur er verksamhet påverkas?.

Förändringar

Antal förändringar som införs illustreras nedan. Utöver de stora förändringarna ändras en mängd definitioner, som kan få stor påverkan på vissa verksamheter och mindre påverkan på andra. Därför är det viktigt att göra en egen analys av alla förändringar för att kunna bedöma påverkan på den egna specifika verksamheten.

Antal artiklar, punkter och stycken som förändrasCRR 3CRD 6
– varav: ersätts50362
– varav: införs227336
– varav: utgår504
Totalt780402
Antal förändringar i CRR 3 och CRD 6

Gapanalysverktyg

NFC har utvecklat ett verktyg som kan användas för att identifiera de eventuella gap som verksamheten har mot de nya reglerna, identifiera åtgärder, ansvarig för åtgärder och deadline för utförande. Verktyget innehåller alla förändringar som kommer att träda i kraft, från den slutgiltiga versionerna av CRR 3 och CRD 6.

NFC:s verktyg för gapanalys för CRR 3 och CRD 6
NFC:s verktyg för gapanalys för CRR 3 och CRD 6

Sammanfattning

Det är kritiskt att inte underskatta tiden som behövs för implementering. Om förberedelserna inte redan har påbörjats, är det nu hög tid att inleda arbetet med att anpassa sig till de kommande förändringarna. NFC har lång erfarenhet av att arbeta med både CRR och CRD och kan erbjuda hjälp för att på ett strukturerat och effektivt sätt hantera de utmaningar som CRR 3 och CRD 6 medför.

Kontakta oss om ni är intresserade av en genomgång av förändringarna i CRR 3 och CRD 6 samt om ni är intresserade av att veta mer om vårt gapanalysverktyg!

Dela inlägget:
Rulla till toppen