IRRBB-delarna i EBA:s riktlinjer om IRRBB och CSRBB träder i kraft

Idag markerar en viktig milstolpe inom ramen för IRRBB (Interest Rate Risk in the Banking Book) när IRRBB-delarna i EBA:s riktlinjer EBA/GL/2022/14 om IRRBB och CSRBB (Credit Spread Risk in the Banking Book) träder i kraft. I oktober 2022 publicerade EBA den slutgiltiga versionen av sina nya riktlinjer gällande IRRBB och CSRBB. Riktlinjerna är en uppdatering av och ersätter EBA:s tidigare riktlinjer EBA/GL/2018/02 gällande IRRBB, där huvudsakliga ändringar och tillägg har skett inom följande områden:

  • Utvidgad definition av NII: NII plus marknadsvärdesförändringar
  • Uppdaterade IRRBB-krav
  • Nya omfattande CSRBB-krav

Kraven i riktlinjerna gällande IRRBB börjar gälla från och med idag och de nya omfattande kraven för CSRBB börjar gälla per 2023-12-31. Det är viktigt att notera att CSRBB-kraven införs senare för att ge aktörerna tid att anpassa sig till de nya och utökade reglerna. IRRBB-delen däremot innefattar i stor utsträckning uppdateringar av redan befintliga krav från EBA:s tidigare riktlinjer för IRRBB.

Vid sidan av publiceringen av de nya riktlinjerna om IRRBB och CSRBB publicerade EBA även två nya tekniska standarder för tillsyn (RTS) inom IRRBB-området. Den första rör en standardmetod för beräkning av IRRBB, medan den andra fokuserar på ett avvikelsetest (SOT) för IRRBB. Dessa RTS:er är ännu inte formellt antagna av EU-kommissionen, men förväntas träda i kraft under det kommande året, det vill säga 2024. NFC besitter omfattande erfarenhet inom både IRRBB och CSRBB. Vårt råd till våra kunder är att säkerställa att de uppfyller de nya IRRBB-kraven och samtidigt börjar förbereda sig för att hantera de mer omfattande CSRBB-kraven. Om du har frågor angående EBA:s nya riktlinjer för IRRBB och CSRBB eller de kommande RTS:erna, är du varmt välkommen att kontakta oss på NFC.

Dela inlägget:
Rulla till toppen