Regelverk

Förslagen till PSD 3 och PSR publicerades i juni 2023 – vad ändras och hur påverkas er verksamhet?

Vägen till de nya reglerna för betaltjänster Den europeiska betaltjänstmarknaden har sedan 2000 reglerats av fyra olika regelverk, och under 2026 föreslås de två nuvarande regelverken PSD 2 och EMD 2 att ersättas av PSD 3 och PSR. I och med detta integreras tidigare institut för elektroniska pengar (EMI) som en underkategori till betalningsinstitut (PI). […]

Förslagen till PSD 3 och PSR publicerades i juni 2023 – vad ändras och hur påverkas er verksamhet? Läs mer »

CRR 3 och CRD 6 träder i kraft 1 januari 2025. Hur påverkas er verksamhet?

Inledning Den 6:e december 2023 godkände EU:s medlemsstater den slutgiltiga versionen av CRR 3 samt CRD 6 som ska börja tillämpas från den 1:a januari 2025. Det kommande bankpaketet medför omfattande förändringar, vilket innebär att det är dags att påbörja förberedelserna för att säkerställa efterlevnad av de nya reglerna i god tid innan dessa träder

CRR 3 och CRD 6 träder i kraft 1 januari 2025. Hur påverkas er verksamhet? Läs mer »

FI föreslår uppdaterad metod för att bedöma särskilt kapitalbaskrav för marknadsrisker utanför handelslagret

Bakgrund Finansinspektionen (FI) publicerade den 14 februari 2024 en remisspromemoria (FI dnr 24-4186) som föreslår ändringar i metoden för att bedöma kapitalpåslag inom pelare 2 för marknadsrisker utanför handelslagret. Metoden kommer att ersätta den nuvarande, från december 2020, som beskrivs i promemorian Pelare 2-metod för bedömning av kapitalpåslag för marknadsrisker i övrig verksamhet (FI dnr

FI föreslår uppdaterad metod för att bedöma särskilt kapitalbaskrav för marknadsrisker utanför handelslagret Läs mer »

EU-kommissionen har antagit EBA:s förslag till tekniska tillsynsstandarder för IRRBB

Uppdaterad 2 maj 2024 med länkar till de versioner som publicerats i EU:s officiella tidning EU-kommissionen antog den 1:a december 2023 EBA:s förslag till tekniska tillsynsstandarder (RTS), C(2023)8121 (publicerad version: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2024/857), som specificerar schablonmetoder för ränterisk utanför handelslagret (IRRBB), samt EBA:s förslag till RTS, C(2023)8120 (publicerad version: Kommissionens delegerade förordning (EU)

EU-kommissionen har antagit EBA:s förslag till tekniska tillsynsstandarder för IRRBB Läs mer »

Ikraftträdandet av CRR III och CRD VI närmar sig snabbt – har ni koll på hur er verksamhet påverkas?

Ikraftträdandet av det nya EU-lanserade bankpaketet närmar sig med stormsteg. Ändringarna till Förordning (EU) nr 575/2013 i form av CRR III samt till Direktiv 2013/36/EU i form av CRD VI föreslås börja tillämpas från den 1:a januari 2025. Det kommande bankpaketet medför omfattande förändringar, vilket innebär att det är dags att påbörja förberedelserna för att

Ikraftträdandet av CRR III och CRD VI närmar sig snabbt – har ni koll på hur er verksamhet påverkas? Läs mer »

cyber security, technology, network-3374252.jpg

Tillämpningen av EU:s IKT-förordning DORA närmar sig snabbt, vad är det som krävs?

Den digitala utvecklingen går snabbare än någonsin tidigare och därför står den finansiella sektorn inför en ny era av cybersäkerhetshot. För att tackla det växande hotet mot cybersäkerheten i sektorn har EU antagit Digital Operational Resilience Act (DORA), vilket är en omfattande ny förordning som kommer att förändra och harmonisera det sätt som finansiella enheter

Tillämpningen av EU:s IKT-förordning DORA närmar sig snabbt, vad är det som krävs? Läs mer »

EBA publicerar nya och mer omfattande rapporteringskrav för IRRBB

EBA har idag publicerat den slutgiltiga versionen av sina tekniska genomförandestandarder (ITS) för IRRBB-rapportering (EBA/ITS/2023/03). Dessa tekniska standarder innehåller rapporteringsmallar som ska användas vid rapportering av IRRBB. Den första inrapporteringen i enlighet med de nya standarderna ska ske per referensdatum 30 september 2024. Sammanfattningsvis ska följande information rapporteras: ITS:en inkluderar en variation av rapporteringsmallar och

EBA publicerar nya och mer omfattande rapporteringskrav för IRRBB Läs mer »

IRRBB-delarna i EBA:s riktlinjer om IRRBB och CSRBB träder i kraft

Idag markerar en viktig milstolpe inom ramen för IRRBB (Interest Rate Risk in the Banking Book) när IRRBB-delarna i EBA:s riktlinjer EBA/GL/2022/14 om IRRBB och CSRBB (Credit Spread Risk in the Banking Book) träder i kraft. I oktober 2022 publicerade EBA den slutgiltiga versionen av sina nya riktlinjer gällande IRRBB och CSRBB. Riktlinjerna är en

IRRBB-delarna i EBA:s riktlinjer om IRRBB och CSRBB träder i kraft Läs mer »

Rulla till toppen