Regelverk

Ikraftträdandet av CRR III och CRD VI närmar sig snabbt – har ni koll på hur er verksamhet påverkas?

Ikraftträdandet av det nya EU-lanserade bankpaketet närmar sig med stormsteg. Ändringarna till Förordning (EU) nr 575/2013 i form av CRR III samt till Direktiv 2013/36/EU i form av CRD VI föreslås börja tillämpas från den 1:a januari 2025. Det kommande bankpaketet medför omfattande förändringar, vilket innebär att det är dags att påbörja förberedelserna för att …

Ikraftträdandet av CRR III och CRD VI närmar sig snabbt – har ni koll på hur er verksamhet påverkas? Läs mer »

cyber security, technology, network-3374252.jpg

Tillämpningen av EU:s IKT-förordning DORA närmar sig snabbt, vad är det som krävs?

Den digitala utvecklingen går snabbare än någonsin tidigare och därför står den finansiella sektorn inför en ny era av cybersäkerhetshot. För att tackla det växande hotet mot cybersäkerheten i sektorn har EU antagit Digital Operational Resilience Act (DORA), vilket är en omfattande ny förordning som kommer att förändra och harmonisera det sätt som finansiella enheter …

Tillämpningen av EU:s IKT-förordning DORA närmar sig snabbt, vad är det som krävs? Läs mer »

EBA publicerar nya och mer omfattande rapporteringskrav för IRRBB

EBA har idag publicerat den slutgiltiga versionen av sina tekniska genomförandestandarder (ITS) för IRRBB-rapportering (EBA/ITS/2023/03). Dessa tekniska standarder innehåller rapporteringsmallar som ska användas vid rapportering av IRRBB. Den första inrapporteringen i enlighet med de nya standarderna ska ske per referensdatum 30 september 2024. Sammanfattningsvis ska följande information rapporteras: ITS:en inkluderar en variation av rapporteringsmallar och …

EBA publicerar nya och mer omfattande rapporteringskrav för IRRBB Läs mer »

IRRBB-delarna i EBA:s riktlinjer om IRRBB och CSRBB träder i kraft

Idag markerar en viktig milstolpe inom ramen för IRRBB (Interest Rate Risk in the Banking Book) när IRRBB-delarna i EBA:s riktlinjer EBA/GL/2022/14 om IRRBB och CSRBB (Credit Spread Risk in the Banking Book) träder i kraft. I oktober 2022 publicerade EBA den slutgiltiga versionen av sina nya riktlinjer gällande IRRBB och CSRBB. Riktlinjerna är en …

IRRBB-delarna i EBA:s riktlinjer om IRRBB och CSRBB träder i kraft Läs mer »

Rulla till toppen